Isolatieglas

Isolatieglas
Het vervangen van enkelglas door isolatieglas kan voor een aanzienlijke besparing in de stookkosten zorgen. Door isolatieglas te laten plaatsen zorgt u voor een betere warmte isolatie in uw gehele woning. Isolatieglas, ook vaak beter bekend als dubbelglas, bestaat uit twee glasplaten waar tussenin lucht of gas zit. De mate waarin glas geïsoleerd is wordt uitgedrukt in de zogeheten U waarde. Hoe lager de U waarde hoe beter het glas is geïsoleerd.

Vraag snel vrijblijvende offerte: info@glashandelkwast.nl of bel 06-51 24 86 09
Bij vervanging lekkend isolatieglas nieuwe meranti glaslatten gratis BEL OF MAIL VOOR OFFERTE.

Waarom Isolatieglas?
De voornaamste reden om te kiezen voor isolatieglas is het beperken van warmteverlies. Gemiddeld is tussen de 60 en 65% van het totale energiegebruik bestemd voor het verwarmen van de woning. Een gemiddeld gasverbruik van een niet geïsoleerde woning ligt tussen de 2000 en 3000 m3 aardgas per jaar waarvan het grootste gedeelte gebruikt wordt voor verwarming, stookkosten dus. Het is daarom van groot belang woningen zo goed mogelijk te isoleren zodat de stookkosten naar beneden gebracht kunnen worden. Isolatieglas helpt bij het isoleren. Voordat we gaan isoleren is het van belang te weten waar het meeste warmteverlies van een woning tot stand komt.

Door de verliezen van de buitenschil van de woning te weten aan ramen, wanden, dak en vloeren. Deze verliezen noemt men transmissie verliezen. Deze transmissieverliezen worden beïnvloed daar de kwaliteit van de constructie en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

Technische uitleg isolatieglas
Zoals eerder vermeld wordt de mate waarin warmte wordt doorgelaten uitgedrukt in een warmtedoorgangscoëfficiënt of ook wel U-Waarde genoemd. De U-Waarde is de warmtestroom die door 1 m2 wand gaat, welke als scheiding is opgetrokken tussen twee ruimten om 1 graad verschil tussen die ruimten te bereiken. Hoe kleiner de U-waarden, hoe groter het isolatievermogen van de wand. Slecht isolerend materiaal leidt dus logischerwijs tot meer warmteverlies en daarmee tot een hoger energieverbruik.

De voordelen van Isolatieglas:

 • Uitstekende isolatiewaarde voor optimaal comfort;
 • Energiebesparing en rendement door uitgebreid kwaliteitsprogramma;
 • Leverbaar in zeer veel speciale uitvoeringen en voor diverse toepassingen.

Warmtetransport
Tussen twee voorwerpen (ruiten) van verschillende temperatuur vindt uitwisseling van warmte plaats. Warmte-uitwisseling kan gebeuren op drie manieren, te weten: geleiding, stroming (convectie) en straling.

Nieuw BIO CLEAN zelf reinigend isolatieglas.

bioclean-gewoon_glas

Geleiding
In een niet poreus materiaal als glas vindt warmtetransport plaats door geleiding, dit verklaard dan ook dat dikker glas geen invloed heeft op de warmteweerstand.

Stroming
In de spouw van de isolerende eenheid treedt ook stroming (convectie) op. Deze stroming wordt groter naarmate de spouwbreedte toeneemt. Bewezen is dat de breedte van 12 mm à 14 mm de beste isolatiewaarde geeft. Stroming is te vergelijken met een centraal verwarmde kamer.

Straling
Elk voorwerp straalt warmte uit. De hoeveelheid warmte die een voorwerp kan uitstralen hangt af van de mate van emissie van het voorwerp. Straling is te vergelijken met het zitten voor de openhaard: de voorzijde is warm, maar de achterzijde niet.

In de praktijk hebben we te maken met een combinatie van de bovengenoemde drie factoren. Isolerende beglazing isoleert al veel beter dan gewone enkele beglazing, toch door beïnvloeding van bovengenoemde factoren bestaat de mogelijkheid om beter isolerend glas te vervaardigen. In onderstaande tabel treft men de U-waarden aan van diverse glassoorten en of combinaties hiervan.

Uit onderstaande tabel komt duidelijk naar voren dat niet zozeer de glasdikte of de spouwbreedte de K-waarden naar beneden brengt, maar dat de isolatiewaarden worden verbeterd door aanbrenging van speciaal gas en een neutrale coating.

U-waarde isolatieglas:

 • Enkelvoudig glas -> 5.9
 • Dubbelglas 4, 5 en 6mm -> 3.3
 • HR + Glas -> 1.6
 • HR ++ Glas -> 1.2
 • HR +++ Glas -> 0.9

Handig om te weten
De gas winst per m3, per m2, per jaar bij 20 graden Celcius:

Wanneer u uw enkel glas zou vervangen door dubbel glas bespaart u al snel €350,- per jaar. Naast een aanzienlijke besparing in de portomonee is de keuze voor dubbel glas tevens goed voor het milieu. U draagt namelijk bij aan een lagere CO2 uitstoot.

Met isolatieglas zorgt u in de winter voor het vasthouden van warmte. HR++ heeft als voordeel dat het een zonnefactor van slecht 13% heeft. Hierdoo zorgt het glas juist in de zomer voor weren van warmte. Daarnaast draagt isolatieglas ook bij aan een verbetering van de geluidsdichtheid.

 • Dubbelglas ten opzichte van enkel glas = 26 m3/m2
 • HR + Glas ten opzichte van enkel glas = 38 m3/m2
 • HR ++ Glas ten opzichte van enkel glas = 42 m3/m2

Uit bovenstaande gegevens is op te maken dat glas nog steeds de koudste plek blijft in een gebouw of woning, vandaar dat daar nog steeds condensvorming mogelijk blijft. Dit betekent dat bij lage isolatiewaarden (U-Waarden) minder warmte verloren gaat waardoor het buiten blad van het isolerend dubbelglas kouder blijft. Dit heeft tot gevolg dat bij een hoge relatieve vochtigheid de buitenzijde van het glas vaak tot laat in de dag gecondenseerd kan zijn, waarbij het doorzicht belemmerd wordt. Dit probleem komt alleen voor in ruimten welke minder gestookt worden, zoals slaapkamers etc.